Anahita group

برج آناهیتا

برج های لوکس مسکونی ، ساختمان های اداری و تجاری

گروه مهندسی و سرمایه گذاری آناهیتا با هدف تعریف و سرمایه گذاری پروژه های مسکونی ، تجاری ، اداری و پزشکی در راستای رفاه بیشتر مخاطبان با ارائه سبک جدیدی از زندگی در سال 1380 تاسیس شد . این گروه درصدد جلب رضایت مخاطب و شعار " لذت بردن از زندکی لوکس " گرد هم آمدند و تا کنون توانسته است با به کارگیری نیروهای جوان ، خلاق و صاحب سبک در این زمینه ، گام های ارزشمندی در صنعت ساختمان بردارد . از جمله پروژه های مسکونی و اداری ساخته شده توسط این مجموعه ، میتوان به ساختمان پزشکان یاس واقع در خیابان احمد آباد ، ساختمان های آناهیتا واقع در مناطق هاشمیه، هفت تیر ، هنرستان ، سجاد ، نوفل لوشاتو و پروژه در حال ساخت برج آناهیتا واقع در بلوار وکیل آباد اشاره کرد.گروه مهندسی و سرمایه گذاری آناهیتا با هدف تعریف و سرمایه گذاری پروژه های مسکونی ، تجاری ، اداری و پزشکی در راستای رفاه بیشتر مخاطبان با ارائه سبک جدیدی از زندگی در سال 1380 تاسیس شد . این گروه درصدد جلب رضایت مخاطب و شعار " لذت بردن از زندکی لوکس " گرد هم آمدند و تا کنون توانسته است با به کارگیری نیروهای جوان ، خلاق و صاحب سبک در این زمینه ، گام های ارزشمندی در صنعت ساختمان بردارد .اطلاعات بیشتر